ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมเติมน้ำยาให้เต็มถัง จำนวน 55 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งผนังห้องผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... »

เอกสารแนะนำภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

อ่านเพิ่มเติม... »
Back to top button