ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหนือ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 499,900.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button