ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 349,700.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button