ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางลูกรัง บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่  9 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 98,600.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button