ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่  7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 421,700.-บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button