ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5, 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 425,300.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button