ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ แก้ไขประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศ แก้ไขประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13  ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 410,700.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button