ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 4  บ้านดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button