ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 492,100.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button