ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านตำแย หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านตำแย หมู่ที่ 11 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 272,800.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button