ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 123,600.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button