ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 502,200.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button