ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 174,400.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button