ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 28,000.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button