ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 364,800.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button