ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button