ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเคลื่อนย้ายเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button