ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,226 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน 283 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button