ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button