ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดหลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5,12 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button