ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.83-001 สายทางถนนโคกสูง-บ้านโคกสูงพิลา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button