ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 21,384 ถุง สำหรับนักเรียน จำนวน 297 คน จำนวน 72 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button