ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำและลอกบ่อพักระบายน้ำบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7, บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button