ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button