ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13- บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button