ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ โควิค 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button