ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 7,872 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน 328 คนๆละ 24 กล่อง ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button