ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button