ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านอ้น หมู่ที่ ๓ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button