ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๔๙๔๗ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑ ๕๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button