ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๔๙๔๗ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑ ๕๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button