ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บร-๕๖๑ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๓ ๕๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button