ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด(ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๘,๔๖๖ ถุง และนมยูเอสทีรสจืด(ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๑,๙๑๖ กล่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button