ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button