ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ๘๓-๐๐๑ สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ – หนองแวง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button