ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button