ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด(ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 9,840 ถุง และนมยูเอสทีรสจืด(ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 5,576 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 14 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button