ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗,๑๓ ฝาบ่อพัก หมู่ที่ ๔,๗,๑๐,๑๒ ไหล่ทางหมู่ที่ ๗ และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button