ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button