ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button