ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.83-001 สายทางถนนโคกสูง-บ้านโคกพิลา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

CCF17032563

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button