ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.83-001 สายทางถนนโคกสูง-บ้านโคกพิลา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) )

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button