ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button