ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง)ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 32,130 ถุง และนมยู.เอส.ที(ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 20,349 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน 357 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button