ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำที่แปรงฟัน ศพด.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button