ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button