ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button