ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,612 ถุง สำหรับเด็กนักเรียน 348 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button