ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ – บ้านหนองใหญ่ ตำบลดงลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button