ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ 12-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button